Asiointi kirkkoherranvirastossa 

Kirkkoherranvirastossa voi asioida ajanvarauksella, ottamalla yhteyttä kirkkoherraan tai muihin työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Seurakunnan väestörekisteriasioita hoidetaan Oulussa. 

Yhteystiedot: 

Oulun aluekeskusteri

Isokatu 17

90100 Oulu

puh 08 316 1303

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Näin varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä. Tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Esteiden tutkintaan on varattava aikaa vähintään seitsemän vuorokautta ennen aiottua vihkimistä. Jos jompi kumpi osapuoli on ulkomaalainen, voi tutkinta kestää kauemmin. Avioliiton esteiden tutkinta onnistuu käymällä Hailuodossa kirkkoherranvirastossa tai Oulun aluekeskusrekisterissä tai sähköisesti.

 

 

 

Hailuodon seurakunta

Kirkkoherranvirasto: Luovontie 52

Postiosoite: Luovontie 52, 90480 Hailuoto

E-mail: hailuodon.seurakunta@evl.fi

Kirkko: Luovontie 50

Itsenäinen seurakunta vuodesta 1587

Jäsenmäärä 31.12.2019: 742

Kirkollisveroäyri: 1,80