Hailuodon kirkko

Käyntiosoite: Luovontie 50

Hailuodon kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirastossa voi asioida ajanvarauksella, ottamalla yhteyttä kirkkoherraan tai muihin työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Käyntiosoite: Luovontie 52

Postiosoite: Luovontie 52, 90480 Hailuoto

Seurakunnan virallinen sähköpostiosoite on hailuodon.seurakunta@evl.fi

Hailuodon seurakunnan työntekijät

Seurakunnalla on neljä vakinaista työntekijää: kirkkoherra Timo Juntunen, kanttori Mari Liukkonen, diakonissa Marja Rantasuomela ja seurakuntamestari Kari Tanskanen.  Heidän yhteystietonsa löydät täältä. Lisäksi Kimmo Sorvoja toimii seurakunnan siivojana ja hautojen hoitoapuna.

Hailuodon seurakunnan palvelut

Hailuodon seurakunnan väestörekisteriä hoidetaan aluekeskusrekisterissä, Oulussa. Taloushallinnon palveluja hoitaa Raahen seurakunnan taloustoimisto,  ja laskutus tapahtuu Kirkon Palvelukeskuksen kautta. Yhteystiedot löytyvät täältä

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Oulun aluekeskusteri

Isokatu 17

90100 Oulu

08 316 1303

Avioliittoasiat 08 3161 310

Kasteasiat 044 3161 536 

Kirkkoon liittymisasiat 044 3161 544

Avoinna ma-pe klo 9-16

Virkatodistuksen tilauslomake

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Näin varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä. Tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Esteiden tutkintaan on varattava aikaa vähintään seitsemän vuorokautta ennen aiottua vihkimistä. Jos jompi kumpi osapuoli on ulkomaalainen, voi tutkinta kestää kauemmin. Avioliiton esteiden tutkinta onnistuu käymällä Hailuodossa kirkkoherranvirastossa tai Oulun aluekeskusrekisterissä tai sähköisesti.