Uutislistaukseen

ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Hailuodon kirkossa (Luovontie 50, Hailuoto) kello 9.00-18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Hailuodon kirkkoherranvirastosta, soittamalla puh 040 743 0371, ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Seurakuntavaalista löytyy tietoa myös osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Hailuodossa 15.9.2022

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Anna-Liisa Piekkola

31.10.2022 17.29