Uutislistaukseen

Joulun lahjakortteja jaossa yksinasuvien puurojuhlan asemesta.

Toimimme todellista tarvetta huomioiden ja tasapuolisuutta noudattaen.

9.12.2021 16.40